Assad ja venäläinen kenraali kättelevät.

Voisiko Putin hylätä Assadin?

Maailmanlaajuinen pandemia jättää helposti varjoonsa ison osan muusta, mitä maailmalla tapahtuu. Viime aikoina on huhuiltu Venäjän lisääntyneestä turhautumisesta suojattiinsa Syyrian presidentti Baššar al-Assadiin. Sen lisäksi huomiota ovat herättäneet Syyrian eliitin sisäiset ristiriidat. On spekuloitu, josko Venäjän tuen loppu, sisäinen valtataistelu tai molemmat yhdessä johtaisivat lopultakin Assadin kaatumiseen. Kaksiosaisen kirjoituksen ensimmäisessä osassa arvioin Venäjän roolia, kun taas toisessa poraudun Syyrian sisäiseen kehitykseen.

Sodan päättyminen on uhka Syyrian johdolle

Syyrian verinen sisällissota on vähitellen hiipumassa, vaikka kamppailu erityisesti Idlibin maakunnassa jatkuukin ja eri puolilla maata on yhä levottomuuksia. Koko pitkän konfliktin ajan Syyrian regiimi on säilynyt hämmästyttävän yhtenäisenä. Mikäli vallankaappausyrityksiä on ollut, niistä ei ainakaan ole tietoa, eikä merkittäviä loikkauksia ole juuri tapahtunut.

Siirtyminen sodasta ja sotataloudesta sodan jälkeiseen aikaan on tyypillisesti vaarallinen vaihe autoritaariselle johtajalle, joka ei enää voi yhtä hyvin perustella valtaansa ”terroristien” tai ”salafistien” valtaannousun uhalla. Samalla nousee esille tuhahdetut kysymykset vallan uudelleenjaosta voittajien kesken ja ennen kaikkea se, miten hyvin johto pystyy tyydyttämään tukijoidensa välittömät tarpeet. Tässä suhteessa tilanne Syyriassa on Assadin kannalta huonontunut nopeasti. Edellytykset saada investointeja jälleenrakennukseen ovat heikentyneet Lähi-idän taloudellisen ahdingon myötä samalla, kun elintaso on jyrkästi laskenut hallituksenkin vallassa olevilla alueilla. Koronaepidemia on yksi lisätekijä tässä kokonaisuudessa niin Syyriassa kuin laajemminkin alueella. Samalla korruptio rehottaa ja rikollinen liiketoiminta ulottuu valtion huipulle asti.

Venäjän poikkeuksellinen kritiikki

Venäjän on tukenut Syyrian johtoa koko konfliktin ajan. YK:n turvallisuusneuvostossa se on estänyt Syyrian vastaiset päätöslauselmat ja syksystä 2015 se on aktiivisesti osallistunut sotatoimiin vaikuttaen ratkaisevasti siihen, että sota on kääntynyt Syyrian regiimin eduksi. Venäjä on toki arvostellut Syyrian johtoa aiemminkin, mutta huhtikuussa alkanut kritiikki on ollut poikkeuksellisen suoraa ja näkyvää. Huhtikuussa lukuisa joukko venäläisiä tiedostusvälineitä julkaisi kommentteja tai materiaalia, jossa Assadin hallintoa syytettiin laajasta korruptiosta. Assadia on moitittu myös talouden uudelleenrakentamista koskevan strategian puutteesta ja kyvyttömyydestä hallita ”vapautettuja” alueita. Julkaistussa materiaalissa oli myös gallup, jonka mukaan vain hieman yli 30 % syyrialaisista äänestäisi Assadia ensi vuoden presidentinvaaleissa. Gallupin taustalla on ilmeisesti järjestö, joka kytkeytyy Putinin lähipiiriin Moskovassa.

Vuodeksi 2021 suunnitellut vaalit pohjautuvat vuonna 2012 uudistettuun Syyrian perustuslakiin, jota oppositio ei hyväksy. Tähän saakka Venäjä on tukenut regiimin vaalijärjestelyjä, vaikka merkittäviä poliittisia uudistuksia ei ole toimeenpantu. Oppositio puolestaan vaatii YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2254 (2015) mukaisesti, että vaalit pidetään vasta, kun uusi perustuslaki on hyväksytty, ja että ne pidetään YK:n valvonnassa. että vaaleissa voi olla useita ehdokkaita, mutta torjunut jyrkästi YK:n roolin vaalien järjestämisessä. Jotkut ovat tulkinneet, että Venäjällä viime aikoina esitetty kritiikki olisi merkki siitä, että Venäjä olisi luopumassa Assadin tukemisesta.

Miksi Venäjä on tyytymätön Assadiin

Täysin riippumatta siitä, mikä on äskeisen mediakampanjan merkitys tai suhde Venäjän johtoon, on selvää, että Venäjä on tyytymätön Assadiin. Venäjän kannalta suurin ongelma on siinä, että Assad on huomattava este Syyrian jälleenrakennuksen kannalta. Niin kauan kuin Assad on vallassa, poliittista sopimusta Syyrian rauhasta ei tule eikä Syyrian vastaisia pakotteita poisteta. Ennen sitä merkittävien summien saaminen kansainväliseltä yhteisöltä Syyrian jälleenrakennusta varten on käytännössä mahdotonta, eikä Venäjällä tai Iranilla luonnollisestikaan ole varoja huolehtia jälleenrakennuksesta. Niin kauan kuin maa pysyy kansainvälisen yhteisön hylkiönä, Venäjän on hyvin vaikea merkittävästi vähentää rooliaan maassa ja muuttaa sotilaallista voittoa poliittiseksi voitoksi.

Kesäkuun puolivälistä alkaen asteittain voimaan astuva, Yhdysvaltojen asettama ns. Caesar Act merkitsee Venäjälle uutta uhkaa. Laki velvoittaa aiempaa selvemmin Yhdysvaltojen presidentin asettamaan pakotteita kyseisen lain rikkojille. Yksi lain päämääristä on estää Syyrian mahdollisuudet normalisoida välinsä sitä haluavien maiden kanssa. Sen pohjalta voidaan asettaa pakotteita sellaisia valtioita tai yksityishenkilöitä kohtaan, joiden voidaan katsoa auttavan Syyrian regiimiä. Iranin, Kiinan, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Libanonin lisäksi laki voi kohdistua Venäjään.

Venäjä näkisi mielellään myös Iranin vaikutusvallan vähenevän Syyriassa. Iranin pyrkimys käyttää Syyriaa Israelin vastaisen kamppailun alustana ei miellytä Venäjää, joka haluaa Syyrian rauhoittumista. Iranin vaikutusvallan vähentämiseen liittyy olennaisesti myös Iranin ja Syyrian johdon Iran-mieleisen osan harjoittama salakuljetus ja muu laiton liiketoiminta. Presidentin veli ja armeijan eliittijoukkojen neljännen panssaroidun divisioonan komentaja Maher al-Assad on hyvä esimerkki regiimin iranilaismielisistä.

Vaikka Iran ja Venäjä ovat olleet konfliktin suurissa linjoissa samalla puolella, ne ovat olennaisesti myös toistensa kilpailijoita. Tähän liittyy myös merkittäviä taloudellisia etuja. Venäjän etu olisi kansainvälisen pääoman mahdollistama jälleenrakennus, josta sen oma valtioon kytkeytyvä liike-elämä hyötyisi. Venäjä on hyvin tietoinen, ettei Venäjän rooli Syyriassa ole myöskään Yhdysvalloille ongelma, kunhan Iranin toimintavapautta rajoitetaan. Konkreettisesti Venäjä haluaisi Assadilta sellaisia myönnytyksiä, että se voisi edes väittää, että Syyrian rauhanprosessi etenee. Venäjä haluaisi, että vuoden 2021 presidentinvaalit olisivat edes hieman uskottavammat kuin edelliset, vuoden 2014 vaalit.

Onko Venäjällä vaihtoehtoa?

Luultavimmin Venäjän tämänhetkisissä viesteissä Syyrian johdolle on, ainakin toistaiseksi, kysymys pelottelusta ja painostuksesta. Käytännössä Venäjällä on kuitenkin ongelmia pakottaa Assad noudattamaan tahtoaan. Nämä ongelmat kertovat laajemminkin tyypillisestä tilanteesta ”patronin” ja ”klientin” tai tukijan ja tuettavan välillä Lähi-idässä. Syyria tarvitsee ilmeisen paljon Venäjän tukea ja on siitä monin tavoin riippuvainen. Samanaikaisesti Assad ja Syyrian regiimi laajemminkin pyrkivät luonnollisesti laajentamaan toimintavapauttaan suhteessa Venäjään ja Iraniin.

Historiallisessa perspektiivissä koko Assadin ”dynastian” suurin saavutus on ollut kyky tehdä Syyriasta merkittävä alueellinen toimija, sanalla sanoen ”pelaaja”. Sitä ennen, vuosikymmenien ajan Syyria oli yksi alueen ”pelikentistä”, jolla muut alueen valtiot ja suurvallat pelasivat. Arabikevään jälkeinen Syyria on jälleen palannut tällaiseksi pelikentäksi. Syyrian johto puolestaan pyrkii vahvistamaan asemaansa pelauttamalla tukijoitaan toisiaan vastaan. Venäjän kritiikki antaa Iranille mahdollisuuden korostaa asemaansa eikä olekaan ihme, että ulkoministeri Mohammad Javad Zarif vieraili heti Damaskoksessa.

Toinen Venäjän liikkumavapautta rajoittava tekijä on se, että maa on investoinut paljon Syyriaan. Jos pyrkimys vaihtaa Assad hyväksyttävämpään johtajaan epäonnistuisi ja johtaisi esimerkiksi uuteen sisällissotaan tai täydelliseen kaaokseen, Venäjä ei voisi hallita tilannetta. Pahimmassa tapauksessa se voisi menettää sen kaiken, mitä se on huolella Syyriassa rakentanut. Eri puolilla on huhuiltu Venäjää lähellä olevan alawilaisen sotapäällikön Suhail al-Hasanin mahdollisuuksista nousta Venäjän tuella Assadin seuraajaksi, mutta Hasaniin turvautuminen olisi varsin epävarma taktiikka.

Syyrian regiimi on ollut huomattavan taitava taktiikassa, jota tutkimuksessa kuvataan termillä ”coup-proofing”. Sillä tarkoitetaan laajaa toimenpiteiden kokonaisuutta, jolla regiimiä turvataan sisäisiltä vallankaappauksilta. Tähän kuuluvat moninkertaiset turvallisuuskoneistot, jotka kaikki valvovat toisiaan, sekä suvun ja klaanin rooli. Assadin Syyrian turvallisuuskoneistossa kenenkään on vaikea nousta asemaan, jossa aidosti uhkaisi presidentin valtaa. Venäjä tietää tämän hyvin. Toistaiseksi Assad pysynee siis Venäjän miehenä Damaskoksessa.Hannu Juusola, 4 kesäkuuta 2020

, ,


Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email4 kommenttia

Liity keskusteluun ja kerro mielipiteesi


 1. Venäjällä on aina vaihtoehtoja , jos ei ole , niin Venäjä luo tai keksii tarvittavat vaihtoehdot , vaikka länsimaat eivät ymmärtäisi miksi . Venäjä on aina hyvin luova selittämään asiota oikeinpäin , kuten Molotov – Ribbentrop sopimuksen .

 2. Yrtek Al-Habibi, vastaa

  Asiallista ja mielenkiintoista pohditaan.

  Itse toivoisin pohdintoja siitäkin, milloin ja miten saisimme vapaan demokraattisen ja liberaalin Lännen johtajan, Yhdysvallat pohtimaan intiimiä ja ikivanhaa suhdettaan sunnilaisen ”ortodoksian” edunvalvojaan wahhabi-salafistiseen Saudi-Arabiaan, jonka edustama (sunni)islam on kaikista sunnilaisuuden muodoista anti-siialaisinta, mutta myös maltillisia sunni-suuntauksia, demokratiaa ja liberalismia negeeraava sunnilainen koulu.

  Sitä, mitä kansainvälinen (arvo)yhteisö voisi tehdä sekä Syyrian maltillisen opposition ja Irakin sunnien eteen, jotta he eivät joutuisi keskenään uskonnollisesta vaikutusvallasta kilpailevien radikaalia sunnilaisuutta edustavien Saudi-Arabian ja Turkin kaltaisten riitojen keskellä tai niiden vaikutusvallan piiriin. Tässä kansainvälinen (arvo)yhteisö -edellyttäen että vapaan Lännen primus inter pares, Yhdysvallat oppisi olemaan objektiivisempi Lähi-idässä (myös semi-kahanistisen Israelin suhteen!)- voisi omaksua samanlaisia toimintamalleja, joilla se on pyrkinyt, osin onnistuneesti, rajaamaan khomeinistisen siialaisuuden leviämistä Lähi-idässä.

  Olisiko sinulla muuten hyviä kirja tms. vinkkejä Saudi-Arabian itäisen maakunnan, Bahrainin ja Jemenin demokratiavajeisiin. Näiden maiden vuosikymmeniä brutaalisti sorrettujen vähemmistöjen/enemmistön ihmisoikeustilanteeseen ja kärsimyksiin?

  Ja, oletatko että kansainvälinen (arvo)yhteisö tulenee lähiaikoina kovistelemaan ko. maiden johtajia demokraattisiin uudistuksiin, vallan hajauttamiseen, sektaarisen retoriikan vähentämiseen, jotta eivät menetä legimiteettiä silmissämme, koska vallankahvasta poistumispyyntöjä ja kovia talouspakotteita tulee ihan taatusti tasapuolisesti heillekin vaikka ovat Lännen johtajan ja lukuisten eurooppalaisten ihmisoikeuksia, sääntöpohjaisuutta jne. sakraalisti kunnioitavien maiden ystäviä, lähes liittolaisia?

 3. Baarokh Mor, vastaa

  Milloin Hannu luulisit liberaalin demokraattisen Lännen johtajan, Yhdysvaltojen arvioivan analyyttisemmin ja moraalis-ihmisoikeudellisemmin suhdettaan Saudi-Arabiaan ja Israeliin?

  Odotan innolla Saana-Maria Jokisen kirjaa Syyrian sodasta. Arin, Brunon ja Airan on luettu. Lukuisten ulkomaisten ohella. Kansikuvasta huolimatta olen vakuuttunut, että kaikki syyrialaiset pääsevät ääneen hänen kirjassaan, koska syyrialaiset ovat myös syyrialaisia ja siviileitä, vaikka olisivat Assadin hallinnoimilla alueilla tai kurdeja.
  Olen varma, että Saana-Maria on omaksunut tämän holistisen tulokulman. Otaksuisin hänen myös tunnistavan kaasuttaja-Assadin, Iranin ja Venäjän lisäksi syyrialaisten kärsimysten pitkittäjäksi Yhdysvaltojen, EU:n lisäksi erityisesti Turkin, Qatarin ja Saudi-Arabian. Näin uskon. Siitä olen kuitenkin varma, että siinä missä tolkun ihmiset välttää Max Blumenthalin kaltaiset Assadin puolustajat, Saana-Maria on nähnyt hyväksi hylätä esim. Maher Batochin kaltaisten ”opposition” edustajien ystävyyden ja disinformaation.

 4. Nerses Finnere, vastaa

  Professori Juusolan kysymys herättää minussa, joka olen viettänyt Lähi-idän maissa Herra Juusolaa ja maamme toimittajia vähemmän aikaa (esim. Syyriassa) pohtimaan sitä, että milloin monikulttuurisuuteen ja erilaisten vähemmistöjen hyvinvointiin fokusoituneet länsimaat tajuavat kuinka huonoissa oloissa arabimaissa tai islamilaisissa maissa on ihmisiä, siviileitä, jotka eivät ole sunneja tai siioja. Tarkoitan, ei-islamilaisia: kristittyjä, druuseja, jesideitä tms.

  Näkemykseni on että Suomessa ja EU:n sisällä monikulttuurisuus ja vähemmistöjen aseman parantaminen etenee hyvällä tapaa, mutta arabimaissa tai islamilaisissa maissa ei. Geopolitiikka ja liittolaisuudet määrittävät humanitaarista asennoitumistamme.

  Väittäisin että Lähi-idän kristittyjen hankala asema ei innosta moderneja, sekulaareja länsimaalaisia ihmisoikeus-vähemmistö-aktivisteja, koska nämä kristityt tai kirkot ovat ns. perinteisiä ortodoksisia, katolisia ja orientaalisia, Opillisesti konservatiivisia. Sellaisia, joita nykyinen läntinen-skandinaavinen protestanttinen maailma ei pidä tarpeeksi liberaaleina. Kyse on tietty uskontoon liittyvästä historiallisesta paikallisuudesta: jos reformaation syntypaikka olisi ollut Damaskos-Mosul -linjalla. Jos Mar Luther olisi elänyt Syyriassa, ollut maanpaossa Irakissa. Jos Lähi-idän maissa olisi tänään merkittäviä vanhojs luterilais-kristillisiä vähemmistöjä, Suomesss ja EU:n protestanttisissa maissa oltaisiin enemmän huolissaan. Näin väitän.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.