Kuvassa kaupunkimaisema Gazasta, jossa kuvastuu pommitusten jäljiltä raunioituneita rakennuksia ja niiden taustalla nousevia savupilviä.

Palestiina ja Israel – kuinka tuntea konteksti ja ymmärtää nykyisyys?

Israelin-Palestiinan konflikti on noussut hiljattain otsikoihin sen viimeisimmän väkivaltaisen eskalaation vuoksi. Keskustelu konfliktista vilisee käsitteitä. Sionismi, asutuskolonialismi, miehitys ja apartheid. Islamismi, terrorismi ja kansainvälinen oikeus. Mutta mitä näillä tarkoitetaan? Tietoa konfliktin satavuotisesta historiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä on saatavilla paljon – kenties enemmän kuin mistään muusta konfliktista. Silti tilanteesta puhutaan ”ikuisena konfliktina”, joka on ”liian monimutkainen” ymmärrettäväksi, puhumattakaan sen ratkaisusta.

Tämä teksti on lista helposti lähestyttäviä materiaaleja, joiden avulla Palestiina/Israelia on helpompi ymmärtää. Lista kattaa pääosin suomenkielisiä kirjoja, artikkeleita, podcast-jaksoja, webinaaritallenteita ja dokumenttielokuvia, joista jokaisen on helppo valita itselleen kulloiseenkin hetkeen sopiva materiaali. Tekstin loppuun on koottu vinkkejä Palestiina/Israelin nykytilanteen seuraamiseen ja mahdollisimman kattavan tilannekuvan säilyttämiseen.

Israelin-Palestiinan konflikti – tukea kontekstin tuntemiseen

Israelin-Palestiinan konfliktin historia juontaa 1800-luvuille, jolloin Euroopassa kehittyi juutalainen kansallisuusaate, sionismi. Sionistinen liike syntyi yhtäältä yleisen nationalistisen heräämisen ilmapiirissä, mutta toisaalta myös vastareaktiona Euroopassa kasvavalle antisemitismille. 1900-luvulle tultaessa liike oli omaksunut tavoitteekseen juutalaisen kansallisvaltion perustamisen Palestiinan alueelle. Palestiinan siirryttyä ensin 1920-luvulla Osmani-imperiumin hallinnasta Yhdistyneen kuningaskunnan siirtomaahallinnon alaisuuteen noin kolmen vuosikymmenen ajaksi, brittihallinto luopui alueesta vuonna 1948 ja juutalainen kansallisvaltio Israel julistettiin perustetuksi. Sekä brittien siirtomaavalta että sionistinen asuttajakolonialismi ovat sortaneet alueen palestiinalaisten oikeuksia. Tänä päivänä Israel miehittää laittomasti palestiinalaisalueita ja asuttajakolonialismi jatkuu esimerkiksi Israelin tukemalla siirtokuntarakentamisella.

Seuraavat kirjat, podcast-jaksot, webinaaritallenteet ja dokumenttielokuvat auttavat ymmärtämään Palestiina/Israelin alueen ja Israelin-Palestiinan konfliktin historiaa ja nykyisyyttä.

Interactive Encyclopedia of the Palestine Question. Institute for Palestine Studies. Verkkoon koottu tietokanta, josta löytyy muun muassa Israelin-Palestiinan konfliktin aikajana, yksittäisten henkilöiden elämäntarinoita ja paljon kuvamateriaalia.

Israelin ja Palestiinan valtioiden syntyhistoria – mitä jokaisen tulisi tietää. Globalisti-podcastin jakso (1 h 5 min). Helsingin yliopiston yleisen historian uusimpien aikojen yliopistonlehtori Risto Marjomaa avaa Israelin ja Palestiinan valtioiden syntyhistoriaa sekä niiden keskinäisiin suhteisiin liittyviä keskeisiä tapahtumia ja näkökulmia. Julkaistu 13.12.2023.

Israelin historia. Hannu Juusola (2005). Kirjassaan Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola kuvaa Israelin ja Palestiinan alueen historiaa sionismin synnystä 1800-luvulla, Israelin valtion perustamiseen vuonna 1948 ja edelleen 2000-luvun alkuun asti.

Väkivalta synnyttää vastarintaa: katsaus Gazan tilanteen taustoihin. Tiina Järvi, Mikko Joronen ja Wassim Ghantous (12.10.2023). Tekstissään Tampereen yliopiston Palestiina-tutkimusryhmän tutkijat taustoittavat lokakuussa 2023 alkanutta Israelin-Palestiinan konfliktin viimeisintä väkivaltaista eskalaatiota Gazassa.

Miksi tästä on niin vaikea puhua? Webinaari Palestiinan tilanteen taustoista. Opintokeskus Vision järjestämä webinaari (1 h 45 min). Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ja Helsingin yliopiston tutkija Antti Tarvainen taustoittaa konfliktin pitkää historiaa, ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Frank Johansson pureutuu Israelin harjoittamaan apartheidiin palestiinalaisia kohtaan ja Sumud – Suomen Palestiina-verkoston varapuheenjohtaja Syksy Räsänen pohtii syitä apartheidin jatkumiselle ja avaa kansalaisyhteiskunnan roolia nykyisessä tilanteessa. Nauhoitettu 27.11.2023.

Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin mutkikas historia. Ylen Elävä historia -podcastin jakso (46 min). Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola ja Ulkopoliittisen instituutin tutkija Timo R. Stewart avaavat Israelin-Palestiinan konfliktin historiaa. Julkaistu 18.9.2023.

Israelin-Palestiinan konflikti, historia ja nykypäivä. Futucast-podcastin jakso (1 h 38 min). Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola käy läpi Israelin-Palestiinan konfliktin kehitystä Osmani-imperiumin hajoamisesta nykypäivään. Julkaistu 11.9.2023.

Israelin ja Palestiinan konflikti, jatko-osa. Futucast-podcastin jakso (1 h 3 min). Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola jatkaa edellisen jakson teemaa pureutumalla Israelin-Palestiinan konfliktin lähihistoriaan lokakuun 2023 tapahtumien jälkeen. Ajankohtaisen tilanteen analysoinnin lisäksi Juusola avaa asutuskolonialistista siirtokuntaliikettä ja pohtii, minkälaisia edellytyksiä konfliktin ratkaisulle on eri aikoina ollut. Julkaistu 3.11.2023.

Tilannekatsaus Israelin ja Palestiinan konfliktiin. Futucast-podcastin jakso (59 min). Ulkopoliittisen instituutin tutkija Timo R. Stewart analysoi ajankohtaista tilannetta lokakuun 2023 tapahtumien jälkeen. Stewart kertoo esimerkiksi Hamasin historiasta, toiminnasta ja tavoitteista sekä analysoi Israelin hyökkäystä Gazaan kansainvälisen oikeuden periaatteiden kautta. Julkaistu 26.10.2023.

Gazan konflikti, Israelin valtion synty ja innovaatiotalous. Poliittinen talous -podcastin jakso (1 h 11 min). Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ja Helsingin yliopiston tutkija Antti Tarvainen avaa Israelin ja Hamasin konfliktin historiallisia syitä sekä Israelin innovaatiotalouden yhteyttä Palestiinalaisalueiden miehitykseen. Julkaistu 8.11.2023.

Utopia peittää alleen väkivallan. Lähi-itä NYT -podcastin jakso (49 min). Lähi-itään erikoistunut toimittaja Miriam Huovila haastattelee tutkija Antti Tarvaista ja ihmisoikeustarkkailijana Länsirannalla toiminutta Lili De Paolaa Israelin miehityksestä ja väkivallasta Palestiinassa. Keskustelussa pohditaan esimerkiksi sionismin, Israelin stratup-talouden ja palestiinalaisiin kohdistuvan väkivallan yhteyksiä. Julkaistu 15.12.2022.

Palestiinalaisten arki miehityksen alla. Globalisti-podcastin jakso (55 min). Itä-Jerusalemissa EAPPI-ihmisoikeustarkkailijana toiminut Anne Heikkinen jakaa kokemuksiaan ihmisoikeustarkkailijana toimimisesta ja kertoo, minkälaisia miehitetyillä alueilla asuvat palestiinalaiset kohtaavat arjessaan. Julkaistu 9.10.2023 (nauhoitettu huhtikuussa 2023).

70 vuotta pakolaisleirillä. Lähi-itä NYT -podcastin jakso (49 min). Palestiinalaispakolaisia Länsirannalla, Jordaniassa ja Libanonissa tutkinut antropologi Tiina Järvi kertoo pakolaisleirien historiasta ja elämästä näillä pysyviksi muuttuneilla leireillä sekä leireillä elävien, neljännen sukupolven palestiinalaispakolaisten tulevaisuuden näkymistä.

Maailman vahvin uhri. Yle Ulkolinjan dokumenttielokuva (50 min). Vuoden 2014 Gazan sodassa Israel surmasi 2140 ihmistä, joista suurin osa oli siviilejä. Dokumentissa kuvataan Gazaa sodan jälkeen sekä haastatellaan muun maussa akateemikkoja, toimittajia, ihmisoikeusjärjestöjen edustajia ja sodassa läheisiään menettäneitä palestiinalaisia ja israelilaisia. Julkaistu 4.12.2014.

Taistelu Israelista. Yle Ulkolinjan dokumenttielokuva (48 min). Rasistinen väkivalta on kasvanut Israelissa ja äärioikeistolainen hallitus alistaa oikeuslaitosta valvontaansa. Dokumentissa kuvataan oikeuslaitosuudistusta vastustavaa mielenosoitusliikettä Israelissa ja toisaalta palestiinalaisten elintilaa vievää siirtokuntaliikettä Länsirannalla. Dokumentissa haastatellaan muun muassa israelilaista siirtokuntalaista ja palestiinalaisia, joiden omaisuutta siirtokuntalaiset ovat hiljattain tuhonneet. Julkaistu 9.10.2023.

Feminismi Israelin valtiobrändäyksessä. Lähi-itä NYT -podcastin jakso (45 min). Lähi-idän tutkimuksen opiskelijat Jasmin Paananen, Anniina Niittynen ja Ansa Kilpeläinen keskustelevat feminismistä osana Israelin valtiobrändäystä. Keskustelussa pohditaan esimerkiksi israelilaisen yhteiskunnan tasa-arvotilannetta ja Israel pyrkimyksiä asemoitua tasa-arvokysymyksissä. Julkaistu 1.12.2022.

Luvatun maan lumo: Israelin kristityt ystävät Suomessa. Timo R. Stewart (2022). Kirjassaan tutkija Timo R. Stewart kuvaa suomalaisten Israel-käsityksiä ja niiden kietoutumista näkemyksiin Raamatun luvatusta maasta. Kirjassa avataan syitä sille, miksi monet suomalaiset kristityt ovat olleet niin kiinnostuneita sionismista ja asettuneet puolustamaan Israelia.

Israelin apartheid. Syksy Räsänen (2017). Kirja avaa Israelin järjestelmää, jossa ihmiset jaotellaan eri asuinalueille heidän etnisen taustansa mukaan. Kirja on ensimmäinen suomalainen kokonaisesitys, joka kertoo järjestelmän historiasta, nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä.

Lokakuun 2023 jälkeen – kanavia nykyisyyden ymmärtämiseen

Palestiina, Israel ja alueen nykytilanne ovat nousseet lokakuun 2023 jälkeen ainakin hetkellisesti myös suomalaisen median puheenaiheeksi. Kuten tutkijat Mikko Joronen, Tiina Järvi ja Antti Tarvainen ovat Ylelle ja Helsingin Sanomille kirjoittamissaan vastineissa huomauttaneet, tilannetta käsitellään mediassa pääosin kapeasti, ilman asianmukaista taustoitusta. Mahdollisimman kattavan ja todenmukaisen tilannekuvan saaminen edellyttää monipuolista ja kriittistä mediaseurantaa. Pelkästään suomalaista tai eurooppalaista mediaa seuraamalla ei tilanteesta saa kattavaa kuvaa.

Seuraavat mediat ja järjestöt julkaisevat ajankohtaista tietoa Palestiina/Israelin tilanteen kehityksestä. Julkaisut ovat englanninkielisiä ja joidenkin järjestöjen kohdalla tietoa on saatavilla myös suomeksi.

Media

Al Jazeera. Yksi Lähi-idän suurimmista medioista. Seuraa Palestiina/Israelin tilannetta lähes reaaliaikaisesti esimerkiksi omien Gazassa olevien toimittajiensa kautta.

Haaretz. Israelilainen media. Seuraa Palestiina/Israelin tilannetta raportoiden erityisesti Israelin poliittisista ja yhteiskunnallisista tapahtumista. Haaretziin kirjoittaa aktiivisesti muun muassa toimittaja Gideon Levy.

Jadaliyya. Arab Studies Institute -järjestön alaisuudessa toimiva media. Seuraa ja analysoi Palestiina/Israelin tilannetta ja järjestää muun muassa verkkoluentoja alan asiantuntijoiden kanssa.

L’Orient Today. Libanonilainen media. Seuraa Palestiina/Israelin tilannetta erityisesti Libanonista käsin.

Mondoweiss. Itsenäinen media, joka keskittyy Palestiina/Israelin tilanteesta ja siihen liittyvästä yhdysvaltalaisesta politiikasta raportointiin. Julkaisee aktiivisesti muun muassa Instagramissa, X:ssä, TikTokissa ja Facebookissa.

+972 Magazine. Itsenäinen media, joka keskittyy journalismiin Palestiina/Israelin alueella.

The Electronic Intifada. Itsenäinen verkkomedia, joka keskittyy uutisoimaan Palestiina/Israelin tilanteesta.

Al-Shabaka. Itsenäinen ajatushautomo, joka tuottaa monitieteellistä ja kriittistä tutkimusta Palestiina/Israeliin liittyen.

Järjestöt

Amnesty International. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö, jolla on alajärjestö myös Suomessa. Tutkii vakavia ihmisoikeusrikkomuksia ja kampanjoi niitä vastaan ympäri maailman.

Al-Haq. Palestiinalainen ihmisoikeusjärjestö. Toimii itsenäisesti miehitetyltä Länsirannalta käsin tutkien ihmisoikeustilannetta sekä raportoiden siitä paitsi paikallisille myös kansainvälisille toimijoille.

Badil. Palestiinalainen ihmisoikeusjärjestö. Ajaa erityisesti palestiinalaispakolaisten oikeuksia kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen ja ihmisoikeuksiin vedoten. Toteuttaa muun muassa kyselytutkimuksia ja antaa neuvonantoja YK:lle.

B’Tselem. Israelilainen ihmisoikeusjärjestö. Ajaa kaikkien Jordanjoen ja Välimeren välillä asuvien ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia. Dokumentoi, tutkii ja julkaisee muun muassa tilastotietoa, todistajalausuntoja ja raportteja Israelin miehitetyllä Länsirannalla toteuttamista ihmisoikeusrikkomuksista.

Human Rights Watch. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö. Tutkii ja raportoi ihmisoikeusrikkomuksia sekä tekee vaikuttamistyötä ihmisoikeuksien parantamiseksi ympäri maailman. On julkaissut kymmeniä raportteja Palestiinan/Israelin tilanteesta jo ennen lokakuun eskalaatiota ja useita myös sen jälkeen.

OCHA oPt (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the occupied Palestinian territory). YK:n alainen toimija. Koordinoi hätäapua humanitaaristen kriisien keskellä miehitetyillä palestiinalaisalueilla ja raportoi kriisien vaikutuksista päivittyvästi.

UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). YK:n alainen toimija. Tarjoaa apua ja suojaa rekisteröidyille palestiinalaispakolaisille ja raportoi palestiinalaispakolaisten tilanteesta.

Standing Together. Israelissa/Palestiinassa operoiva palestiinalaisten ja israelilaisten juutalaisten ja arabien yhteistä tulevaisuutta visioiva kansanliike.

Puuttuuko listalta jotain? Lähetä ehdotuksesi sähköpostitse osoitteeseen institute@fime.fi. Päivitämme listaa perustelluilla ehdotuksilla.

 

Päivitetty 26.3.2024.

Artikkelikuva: Gaza / Shutterstock.Jasmin Paananen, 21 joulukuuta 2023

, , , ,