kuvituskuva, suihkulähteitä ja pilvenpiirtäjiä

Kirjoittajan ohjeet

Lähi-itä NYT on Suomen Lähi-idän instituutin asiantuntijablogi, jonka kirjoituksissa analysoidaan, selvennetään ja kommentoidaan erilaisia ajankohtaisia Lähi-idän ilmiöitä. Moniääninen alusta sijoittuu nopean uutistyön ja analyyttisen tieteen välimaastoon. Blogin vastaava toimittaja on professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta, ja kirjoittajat ovat alojensa asiantuntijoita. Eri tavoin aihettaan käsittelevät itsenäiset kannanotot edustavat aina kirjoittajansa omia ajatuksia.

Kirjoituksen pituus: sopiva blogiteksti on melko lyhyt. Ideaali pituus on 8 000-10 000 merkkiä, maksimissaan teksti saa olla 12 000 merkkiä. Mikäli tekstiä syntyy enemmän, tee aiheesta kaksi tai vaikka kolme erillistä postausta. Julkaisemme myös lyhyitä, esim. 5 000 merkin mittaisia kommenttipuheenvuoroja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoituksen rakenne ja otsikointi: blogitekstin on tarkoitus olla yleistajuisia ja herättää yleisön kiinnostus. Mieti jutulle mahdollisimman kiinnostava otsikko, joka houkuttelee lukemaan jutun. Otsikot saavat olla pitkiä. Harva nettilukija lukee tekstin loppuun saakka, joten laita tärkein ja mielenkiintoisin asia ensimmäiseksi. Kirjoita lyhyitä kappaleita ja käytä väliotsikoita. Teksti saa olla poleeminen.

Hyperteksti: blogiteksteissä olisi hyvä olla linkkejä käytettyihin lähteisiin tai asiasta muualla sanottuun. Varsinaisia alaviitteitä emme suosi.

Kuvitus: tekstiin jollain tavalla liittyvä kuva olisi mahtava! Joka tapauksessa tarvitsemme kuvan jutun kirjoittajasta. Kirjoittajakuva julkaistaan pienenä 210*210 neliönä. Kuvat olisi hyvä lähettää jo etukäteen.

Juttutyypit: Lähi-itä NYT -blogissa on tähän mennessä julkaistu lähinnä pitkähköjä analyysejä ja katsauksia, mutta haluamme julkaista myös muun tyyppisiä juttua. Voit tarjota blogiin myös kirja-arvosteluita tai vaikka suosituksia siitä, mistä välineistä jotain aihetta/maata kannattaa seurata. Valtaosa tähän mennessä julkaistuista kirjoituksista on käsitellyt kansainvälistä politiikkaa ja liittynyt ajankohtaisiin uutisaiheisiin. Julkaisemme kuitenkin mielellään myös kirjoituksia sellaisista tapahtumakuluista ja ilmiöistä Lähi-idässä, jotka eivät nouse uutisiin ja keskusteluun Suomessa.

Toimittaminen: tekstit toimitetaan ja niille tehdään kevyt oikoluku. Blogi ei ole uutisväline sinänsä, joten kirjoituksia ei välttämättä saada julkaistua heti. Näin ollen jutut tulee kirjoittaa hieman paremmin aikaa kestäväksi kuin ajankohtaiset uutisjutut. Juttuja luetaan blogista myös myöhemmin.

Kommentointi: yleensä Lähi-itä NYT -blogin kirjoitukset eivät kerää suuria määriä kommentteja, mutta tarvittaessa olisi hyvä, jos alkuperäisen jutun kirjoittaja osallistuisi myös juttua seuraavaan keskusteluun.

Lukijat: blogipostaukset ovat keränneet keskimäärin reilut 600 lukijaa. Yksittäisten postausten lukijamäärät vaihtelevat kuitenkin suuresti riippuen siitä, kuinka paljon aiheesta on muuten käyty keskustelua Suomessa. Esim. Marokko-kirjoitukset Turun terrori-iskun jälkeen keräsivät yli 4000 lukijaa. Monet toimittajat seuraavat blogia.

Palkkio: blogikirjoituksesta maksetaan palkkio henkilöille, joilla asiantuntijatekstin kirjoittamisen ei voida katsoa kuuluvan osaksi heidän muuta palkallista työtään. Esimerkiksi oman tutkimusaiheen popularisointi tai omaan asiantuntemukseen liittyvien juttujen kirjoittaminen yleensä kuuluu tutkijan työnkuvaan, jolloin erillistä palkkiota ei makseta. Palkkion maksusta käydään kirjoittajan kanssa keskustelu tapauskohtaisesti.