Lähi-itä NYT

Lähi-itä NYT. ajankohtaisia analyysejä on Suomen Lähi-idän instituutin blogi, jossa reagoidaan nopeasti Lähi-idässä tapahtuviin muutoksiin. Lähi-idästä ja sen ilmiöistä liikkuu paljon tietoa. Blogin kirjoituksissa selvennetään, taustoitetaan ja tuodaan yhteen tätä hajanaista tietotulvaa.

Blogin kirjoittajat ovat alojensa asiantuntijoita. Eri tavoin aihettaan käsittelevät itsenäiset kannanotot edustavat aina kirjoittajansa omia ajatuksia. Tämä moniääninen alusta sijoittuu nopean uutistyön ja analyyttisen tieteen välimaastoon ja tarjoaa laajoja ja kriittisiä näkökulmia Lähi-itään ja alueen tapahtumiin.

Blogin vastaava toimittaja on professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.