Lähi-itä NYT – Sivu 2 – Lähi-itä NYT. ajankohtaisia analyysejä on Suomen Lähi-idän instituutin blogi, jossa reagoidaan nopeasti Lähi-idässä tapahtuviin muutoksiin. Lähi-idästä ja sen ilmiöistä liikkuu paljon tietoa. Blogin kirjoituksissa selvennetään, taustoitetaan ja tuodaan yhteen tätä hajanaista tietotulvaa.